Fluor

fluor

Výskyt

Kazivec (fluorit) - CaF2 Kryolit - Na3AlF6

Vlastnosti

Fluor je žlutozelený plyn. Má největší elektronegativitu. Fluor je biogenní prvek a je pro člověka i živočichy nutný. Sloučeniny Fluoru jsou složkou kostí a zubů. Jeho sloučeniny jsou obsaženy v pitné vodě. Fluor rozkládá vodu: 2F2 + 2H2O -----> 4HF + O2 Kyselina fluorovodíková jako jediná leptá sklo, protože reaguje s SiO2 ve skle obsaženým. Fluorovodík je jedovatý, leptá sliznice. Freony jsou sloučeniny fluoru a chloru s uhlíkem. Jsou inertní, ale ve vyšších vrstvách atmosféry se rozpadají a urychlují rozklad ozonu.

Průmyslová výroba

Připravuje se elektrolýzou směsi KF a HF. Na niklové anodě se vylučuje fluor, na železné katodě vodík.
2F- --> F2 + 2e-
2H+ + 2e- --> H2

Použití

Fluor se samostatný používá pouze na přípravu svých sloučenin.

Sloučeniny

fluorovodík (g) - HF
kyselina fluorovodíková (l) - HF
fluorouhlík - CF2
freony