Atom

Atom je nejmenší chemicky dále nedělitelná částice různá pro různé látky. Atom se dá ještě dále rozdělit na jádro a obal, v jádře se vyskytují protony a neutrony, v obale se vyskytují elektrony. Tyto částice jsou ve všech atomech stejné, různé atomy se liší pouze jejich počtem. V přírodě existuje 92 různých druhů atomů. Druh atomu je určen počtem protonů (1 až 92) v jeho jádře. Atomy s větším počtem protonů byly vyrobeny uměle, ale jejich jádra jsou nestabilní a samovolně se rozpadají.
atom helia

Atomy se mohou seskupovat:

* do molekul a tvoří pak plyny a kapaliny nebo
* do pevných látek, které mohou být krystalické nebo amorfní. Zvláštním případem jsou molekulární krystaly.