Chlór

chlor chlor

Výskyt

NaCl - kamenná sůl
KCl - sylvín
KCl.MgCl2.6H2O - kyrnalit
KCl.MgSO4.3H2O - kainit
mořská voda

Vlastnosti

Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá biologické tkáně, převážně sliznice. Je to biogenní prvek, Cl- jsou součástí žaludeční šťávy a krevní plazmy. Freony jsou sloučeniny fluoru a chloru s uhlíkem. Jsou inertní, ale ve vyšších vrstvách atmosféry se rozpadají a urychlují rozklad ozonu. Laboratorní příprava: V laboratořích se připravuje oxidací chlorovodíku (kys. chlorovodíkové) vhodnými oxidačními činidly.

Průmyslová výroba

Průmyslově se vyrábí elektrolýzou roztoku nebo taveniny chloridu sodného.

Použití

Chlor se používá ke sterilizaci pitné vody, při dezinfekci bazénů, při výrobě plastů. Dále se používá na bělení a k výrobě mnoha anorganických a organických sloučenin.

Sloučeniny

chlorovodík (g) - HCl
kyselina chlorovodíková (l) - HCl
kys. chlorná - HClO
kys. chloritá - HClO2
kys. chlorečná - HClO3
kys. chloristá - HClO4