Ozón

-trikyslík ,O3 ,plyn charakteristického zápachu,v tenkých vrstvách bezbarvý,v tlustších modrý,t.t -192,7°C , t.v -111,9 °C, hustota 2,144g/dm3. Silné oxidační činidlo, reaguje se všemi druhy organických látek. Je nezbytnou podmínkou života na Zemi ,silně pohlcuje ultrafialové záření.Ve vyšších koncentracích je jedovatý. Přízemní ozon ,součást letního(losangeleského) smogu, je zdravý škodlivý.

-ozonosféra-část stratosféry ve výšce 15-50km nad zemským povrchem , v níž dochází k fotochemickým procesům a vzniká ozon .Maximum ozonu je ve středních zeměpisných šířkách ve výškách 20-25km . V důsledku antropogenního znečištění ovzduší(hlavně freony) dochází k poškození ozonosféry, což se projevuje prudkým poklesem koncentrace ozonu (ozónová díra), zejména nad oblastmi Antarktidy a Arktidy. Jeden z globálních problémů lidstva.

-ozonizace-oxidace organických látek ozonem, popř. jejich rozklad (ozonolýza) metoda dezinfekce pitné vody.